Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie tmpl.vimed.info i podstronach należą do VIMED Sp. z o.o. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść strony tmpl.vimed.info wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Strony wskazywane w linkach, nie będące własnością VIMED Sp. z o.o., są chronione prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Przed ich wykorzystywaniem należy się zapoznać z nałożonymi ograniczeniami i uzyskać ewentualną zgodę właścicieli praw autorskich.

Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela. Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

Zachęcamy, bez konieczności występowania o zgodę, do tworzenia odnośników w postaci hiperłączy (linków) do strony tmpl.vimed.info lub jej podstron, w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do ich pochodzenia. Nie jest dopuszczalne ustanawianie wskazań (linków) na stronę tmpl.vimed.info lub jej podstrony, jeżeli opis, kontekst czy sposób umieszczenia linku mógłby wprowadzać w błąd, przedstawiał serwis w niekorzystnym świetle lub naruszał dobre imię bądź inne prawem chronione dobra właściciela lub osób trzecich. Nie jest dopuszczalne umieszczanie linków na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Informacje prezentowane na stronach tmpl.vimed.info służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały przygotowane w oparciu o źródła uznane przez VIMED Sp. z o.o. za rzetelne i wiarygodne oraz według naszej najlepszej wiedzy.